Příprava a provedení STK + ME

Home »  Příprava a provedení STK + ME

Provedení pravidelné (opakované) technické prohlídkystk

 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Ceny pro jednotlivé druhy vozidel jsou zveřejněny v každé STK.
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 • Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.

Pro provedení technické prohlídky STK jsou potřebné tyto doklady:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
 • protokol o měření emisí s kladným výsledkem
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce

K měření emisí (ME) si s sebou vezměte tyto doklady

 • technický průkaz vozidla (TP = „velký techničák“)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV = „malý techničák“)
 • průkaz o měření emisí vozidla (event. ho získáte při měření)
 • protokol z posledního měření emisí v případě, že je vozidlo přistavováno po odstranění dříve zjištěných nedostatků k opakovanému měření.