Servis klimatizací

Home »  Servis klimatizací

O co jde?

brake

  • Klimatizace je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel. Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří příjemné prostředí nejen v létě, ale v podstatě v průběhu celého roku.

  • Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený bezúdržbový systém, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média, jehož velikost se uvádí až 30% za 2 roky. Běžná údržba spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího prostředku a dalších operací, které jsou součástí automatického testu našich moderních servisních přístrojů.

  • Toto zařízení umožňuje odsát chladící prostředek a následně provést jeho recyklaci. Vlivem recyklace se také odloučí část oleje, který je v chladivu rozptýlen. Poté přístroj provede vakuaci a test těsnosti systému. Následně se klimatizace doplní chladícím prostředkem a novým olejem na výrobcem předepsané množství.

  • Případná diagnostika závad systému klimatizace vychází především z měření tlaků v nízko a vysokotlaké větvi okruhu a výstupních teplot klimatizace. Tlakové poměry mohou následně ukázat na případné závady v systému. Do servisu klimatizace také bezpodmínečně patří dezinfekcevýměna pylového filtru.

Co to znamená pro Vás?

  • Pravidelnou údržbou klimatizací našich zákazníků zvyšujeme pohodu a příjemné prostředí v automobilu, čímž přispíváme k bezpečnosti silničního provozu.
  • Klimatizace se zbaví škodlivých mikroorganizmů, plísní, nepříjemného zápachu a dráždivých účinků.

Co nabízíme?

  • Prověření účinnosti klimatizace, recyklace a plnění chladiva
  • Test těsnosti systému, dezinfekce výparníku a výměna pylového filtru
  • Čištění a dezinfekci výparníku klimatizace a větracích kanálů/otvorů/šachet.
  • Tlakování klimatizace