Výměny výfuků a katalyzátorů

Home »  Výměny výfuků a katalyzátorů

O co jde?vyfuk_vyfuky_100plus1

  • Výfukové potrubí je velmi důležitá součást podvozku vozidla.
  • Jeho velmi důležitou povinností, je odvádět výfukové plyny, snižovat hlučnost vozidla a zamezovat únikům toxických plynů.
  • Jakákoliv netěsnost systému, koroze, mechanické poškození, nebo vadný tlumič výfuku, způsobuje únik škodlivých toxických plynů do ovzduší.
  • Moderní výfukové systémy jsou konstruovány tak, aby bylo zajištěno odstranění nejškodlivějších imisí, které vznikají spalováním pohonných hmot. Tuto funkci zajišťují katalyzátory.

Co to znamená pro Vás?

  • Výměnou vadné části výfuku snížíte nejen hladinu hluku, ale šetříte tak i životní prostředí.

Co nabízíme?

  • Výměna vadných částí výfuku na základě vizuální kontroly jednotlivých dílů.
  • Možná výměna celého výfuku, nebo pouze vadných dílů.